Co jsme schopni Vám zařídit

22.02.2016 20:34

-zapůjčení lodí a kompletního vybavení na vodu

-dopravu z cílové stanice do startu

-individuální poradenství a sestavení plánu výletu po Znojmě

- občerstvení na táboříšti ,,Bunkr,,

-slevy v nasmlouvaných  firmách

-