Obchodní podmínky

V této kategorii nejsou žádné produkty.

 1. Zákazní plně zodpovídá za vypůjčený materiál.
  V případě ztráty hradí materiál v plné maloobchodní ceně.
  U poškozených věcí hradí jejich opravu.
 2. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku zákazníka.
  Zákazníci provozují vodní turistiku na vlastní nebezpečí.
  Půjčovna na Dyji  půjčuje vodácké vybavení běžně prodávané v maloobchodě a odpovídající státním normám.
 3. Půjčovna si vyhrazuje právo dodat typ lodě podle svých možností .
 4. Půjčovna na Dyji poskytne klientovi náhradní vybavení a dopraví mu je na vlastní náklady v případě ztráty funkčnosti tohoto vybavení.
 5. Vypůjčený materiál musí být vrácen v době stanovené při dodání, nepoškozený a čistý.
 6. Veškeré poplatky na parkovištích a vjezdy do kempů hradí zákazník.

STORNO podmínky pro potvrzené objednávky.
Objednávka, potvrzená klientovi, je považována za závaznou a její zrušení nebo úpravy počtu lodí v ní, jsou pod těmito storno podmínkami:
  • 3 - 1 den před startem je 50% z objednaných služeb
  • v den startu je 100%
  • Špatné počasí není důvod ke zrušení objednávky (platí hlavně pro vícedenní rezervace)
  • V případě vracení záloh účtujeme manipulační poplatek 50,-Kč za loď.
Po dohodě s Půjčovnou na Dyji lze objednávku přesunout na jiný termín.
Vyjímkou jsou přírodní katastrofy ohrožující život klienta, závažný úraz, závažné onemocnění. V těchto případech se půjčovna zavazuje vrátit uhrazené částky za nevyužité dny.
Půjčovna lodí doporučuje uzavřít některý z typů pojištění vhodné pro cestování a ochranu půjčeného materiálu.